Karelia / Produkter / Produktkvalitet

Produktkvalitet

Vi er perfeksjonister når vi høvler bord

Man kontrollerer overflaten av en plankeHver eneste tømmerstokk som godkjennes av Karelia, gjennomgår grundige kontroller hele veien fra skogen til hjemmet. Bare tre som er vakkert og har feilfri kvalitet, blir sendt videre i prosessen. Før de ferdige bordene sendes ut i verden blir de grundig inspisert av både menneskelige og elektroniske øyne hos Karelia. Dette bidrar til å sikre at du får et parkettgulv som oppfyller alle Karelias strenge kvalitetskrav.

Bordene i Karelia-parkettgulv har tre sjikt. Overflatesjiktet er fremstilt av hardt edeltre, mens midtsjiktet og bunnsjiktet er produsert av langsomtvoksende finsk gran. Den solide, men fleksible, krysslimte overflaten sikrer at ditt Karelia-gulv vil se nytt ut og føles nytt i årtier.