Karelia / Produkter / Gulvfakta / Treets hardhet

Treets hardhet

Brinell-skalaen angir den relative hardhetsgraden til ulike tresorter. Som regel er det slik at jo høyere Brinell-hardhetsgraden er, desto bedre er treets motstandsdyktighet mot støt, hakk og slitasje.

I denne tabellen er tresortenes gjennomsnittlige hardhetsgrad sammenlignet med slitestyrken i Karelia-edeltregulv.

Brinell-hardhetsgrad i ulike tresorter:

Brinell-hardhetsgrad målt i en luftfuktighet på 12 %.

Vær oppmerksom på at ingen av de ovennevnte tresortene tåler store tyngdepunktsbelastninger uten å skades, som for eksempel konsentrert belastning fra møbelbein uten beskyttelsesfilt. Det er imidlertid naturlig at tregulv får små hakk og merker etter hvert som det eldes.