Karelia / Produkter / Edeltregulv og fuktighet

Edeltregulv og fuktighet

Edeltregulv og fuktighet

Trevirke vil alltid tilstrebe en fuktighetsbalanse som står i forhold til den relative fuktigheten i omgivelsesluften. Når den relative fuktigheten i omgivelsesluften øker, absorberer trevirket vann og sveller opp, og når den relative fuktigheten i omgivelsesluften reduseres, utsondrer trevirket vann og krymper. Den anbefalte luftfuktigheten er minst 35 %.