Karelia / Miljø / Respekt for miljøet

Respekt for miljøet

I samsvar med internasjonale økologiske standarder og med respekt for naturen.

Treet i Karelia-gulvene kommer fra skoger som er drevet på en ansvarlig måte. Det meste av det materialet som brukes i Karelia-parkettgulv, som for eksempel bjørk, eik og ask, vokser i Nord- og Mellom-Europa: i områder der antallet trær i vekst overskrider antallet trær som felles.

CoC-sertifikatet, som Karelia har oppnådd med hensyn til materialinnkjøp, garanterer treets opprinnelse. I tillegg kontrolleres materialenes opprinnelse i samsvar med PEFC-sertifikatet, som utstedes av en ekstern kontrollør.

Skogen har alltid vært verdsatt i Finland, og skogens naturprodukter er ettertraktet. Karelias driftsmetoder gjenspeiler denne respekten. Alt vårt arbeid utføres i samsvar med den strenge internasjonale miljøstandarden ISO 14001 og den respekterte kvalitetsstandarden ISO 9001. Dette er vår metode for å sikre at hvert eneste Karelia-parkettgulv produseres med respekt for miljøet og i samsvar med våre høye kvalitetskrav.

 

Sertifikat

CoC Certificate
ISO 9001-14001
Karelia CE-marking